Warsztaty psychologiczne

Psychoterapia indywidualna

Terapia psychologiczna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi.

Czytaj więcej

Coaching

Coaching nie jest to psychoterapia a interaktywny proces rozwojowy doskonalenia samoświadomości i kompetencji w wybranym obszarze życia.

Czytaj więcej

Coaching zdrowego stylu życia

Coaching zdrowego stylu życia, który odwołuje się do filozofii wellnes, czyli harmonii ciała, umysłu i ducha.

Czytaj więcej

Grafologia

Dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem (charakterem pisma) a cechami osobowościowymi.

Czytaj więcej

Warsztaty pedagogiczne

Terapia pedagogiczna

Jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań...

Czytaj więcej

Metoda na start

Bazuje na uczeniu się przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów.

Czytaj więcej

Metoda na szkołę

Ma na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz opanowanie zasad poprawnej pisowni dzięki wyeliminowaniu trudności...

Czytaj więcej

Zajęcia z języka niemieckiego

Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku wczesnoszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko...

Czytaj więcej

Nauka szybkiego czytania

Przeciętny dorosły człowiek czyta w ciągu minuty 200-240 słów. Takie samo jest tempo ucznia szkoły podstawowej, który opanował sztukę...

Czytaj więcej

Treningi koncentracji uwagi i pamięci

Terapia psychologiczna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi.

Czytaj więcej

Izabela Polak

Psycholog społeczny, coach, pedagog

Nazywam się Izabela Polak. Jestem psychologiem ,coachem, autoryzowanym trenerem, pedagogiem.

W mojej pracy wykorzystuję wiedzę i doświadczenie zdobyte w tych wszystkich dziedzinach, ponieważ często problem, z jakim przychodzi do mnie klient, jest złożony i dotyka wielu sfer jego życia.


Przeczytaj więcej o mnie

Beata Szmuda-Zaputowicz

Pedagog, manager

Nazywam się Beata Szmuda-Zaputowicz. Jestem z wykształcenia nauczycielem i managerem oświaty z przeszło 20-letnim stażem. Aktualnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego w szkole podstawowej.


Przeczytaj więcej o mnie

Pięć kroków do Twojego rozwoju osobistego

00

Skontaktuj się ze mną


wykorzystując dowolną formę kontaktu

Umówmy spotkanie


dobierając dogodny termin

Dokonam analizy


i zaplanuję Twój proces rozwojowy

Określimy cel


poznasz swoje potrzeby

Wprowadzimy zmiany


sprawdzimy postępy i zaplanujemy dalszy rozwój

Uwierz, że możesz, a już będziesz w połowie drogi

THEODORE ROOSVELT