Metoda na szkołę

Jest przeznaczona dla uczniów w wieku 8-10 lat . Zajęcia prowadzone są w małych 3-5 osobowych grupach. Może być kontynuacją “Metody na Start”.

Młody człowiek zdobywa w szkole umiejętność czytania i pisania, której często nie umie zastosować w praktyce.

Trening “Metoda na Szkołę” ma na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz opanowanie zasad poprawnej pisowni dzięki wyeliminowaniu trudności ortograficznych.

Informacja jest skarbem naszych czasów. Aktualna i rzetelna wiedza jest kluczem do sukcesu w szkole, pracy i życiu rodzinnym. Jednak jak ją zdobyć, skoro tak często brakuje nam czasu?


Współczesny człowiek musi dużo czytać. Szybki postęp naukowy i techniczny sprawia, że wzrasta też tempo przyrostu nowych informacji, a stare szybko są dezaktualizowane. Kto chce się orientować w dowolnej dziedzinie wiedzy, musi czytać wiele więcej niż pół wieku temu, a i tak nie zgłębi wszystkiego, co na dany temat zostało powiedziane i napisane.


W trakcie zajęć dziecko:

 • rozumie czytany tekst,
 • umiejętnie selekcjonuje informacje,
 • szybciej przyswaja treści książek, lektur, czasopism, dokumentów,
 • oszczędza czas,
 • poszerza słownictwa,
 • pisze bez błędów ortograficznych,
 • doskonali koncentrację i spostrzegawczość,
 • szybciej i efektywniej przygotowuje się do sprawdzianów i egzaminów.

Materiały:

W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzyma zestawy ćwiczeń jaki i skrót najważniejszych informacji.


W trakcie zajęć wykorzystujemy m.in.:

 • Programy multimedialne – każdy uczestnik ma na zajęciach do dyspozycji tablet.
 • ortofrajda
 • ortografii
 • PUSY

Efektywne czytanie to umiejętność, którą może nabyć KAŻDY!


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 55 minut.


Czas trwania: 6 miesięcy. Zajęcia obejmują ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, wspomagające wszechstronny i harmonijny rozwoju dziecka, a także ćwiczenia budujące kompetencje językowe i komunikacyjne. Istnieje możliwość rozszerzenia poznanych metod i ćwiczeń w kolejnym okresie nauki.


Zajęcia przeprowadzane są w małych grupach 3-5 osobowych w wieku 8-10 lat. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć indywidualnych.


Cennik

1 h = 35 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia w grupie). Płatne miesięcznie/ kwartalnie z góry.

1 h = 60 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia indywidualne). Płatne miesięcznie/ kwartalnie z góry.

Zajęcia mogą odbywać się w Gdyni, Gniewowie lub Bolszewie od poniedziałku do piątku.