Koncentracja uwagi i pamięci

Człowiek uczy się przez całe swoje życie… uczymy się mowy, pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia, wnioskowania, odpowiedniego zachowania, dokonywania wyborów. W ciągu swojego życia musimy przyswoić wiedzę z różnych dziedzin- bardziej lub mniej praktycznych. Podczas naszego procesu rozwoju korzystamy z pamięci a kluczem do niej jest nasz umysł.

Od poczęcia aż do późnej starości mózg człowieka jest podatny na ćwiczenia rozwijające jego funkcje. Największe postępy czynimy we wczesnym dzieciństwie, ale jego kondycja będzie bardzo dobra i w późniejszym wieku, jeśli zadbamy o własne zdrowie: ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi, rozwijanie intelektu oraz właściwa dieta i ruch.

Doskonała pamięć to szybsze uczenie się a zdobyta wiedza będzie źródłem sukcesów i sprawi, że staniemy się wybitną osobowością.

W czasach ostrej konkurencji warto dużo lepiej pamiętać, szybciej i więcej uczyć się, by odnieść sukces!

W praktyce zauważyłam, że bardzo mało czasu w trakcie zajęć szkolnych poświęca się na rozwój uwagi u uczniów, jedynie w czasie zajęć kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce możemy dostrzec elementy takiej pracy. Tym czasem młody człowiek przychodzący do szkoły jest pod wieloma względami już ukształtowany. Wyniki uzyskane przez ucznia, jego postawa wobec określonych zjawisk, sposoby reagowania na bodźce oraz intelektualny i emocjonalny stosunek do różnych przedmiotów i wydarzeń został już w dużej mierze uformowany w toku dotychczasowego wychowania w rodzinie lub w przedszkolu. Zachowanie oraz rozwój fizyczny i psychiczny uzależniony jest od oddziaływań wychowawczych, ale i od zadatków oraz od warunków, w jakich się one rozwijają. Większość niepowodzeń szkolnych wśród dzieci i młodzieży wynika z problemów związanych z koncentracją uwagi.

Należy jednak pamiętać, iż trening uwagi nie jest kierowany wyłącznie do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych, szczególnie, jeśli wykonywana praca wiąże się z nabywaniem nowych umiejętności albo, jeśli odkryjemy, że już nie zapamiętujemy tak sprawnie jak w czasach szkolnych. Dzieje się tak, ponieważ od dłuższego czasu nie stymulujemy mózg do pracy a brak wyzwań intelektualnych powoduje, wiąże się z utratą zdolności zapamiętywania.

W celu poprawy jakości uwagi na rynku można znaleźć wiele ogłoszeń firm proponujących treningi pamięci „- rozwijają zdolność skupienia uwagi i uczą biegłości w stosowaniu mnemotechnik. Popularne są techniki lokalizacji informacji, łańcuszkowe, metody skojarzeń, zakładkowe metody pamięci, układanie łatwo wpadających w ucho żartów i rymowanek oraz pewnych sposobów szyfrowania informacji…”(Gruszczyk –Kolczyńska, Zielinska, 2007) Prawdą jest, iż wszystkie te techniki po paru tygodniach nauki dają doskonałe efekty. Można zauważyć poprawę ocen i zadowolenie samych uczniów. Szybko jednak można dostrzec, iż poznane techniki nie do końca można wykorzystać w praktyce, ponieważ dzisiejsza edukacja nie ma zbyt wiele okazji do przedstawionych mnemotechnik i pewnie dlatego tak wielu uczniów kończących z powodzeniem treningi pamięci nie podejmuje próby stosowania ich w praktyce. Na podstawie mojej długoletniej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zauważyłam, iż samo poznanie technik pamięciowych nie daje u wszystkich studentów jednakowe zadowalające efekty poprawy pamięci. Dlatego też skupiłam się głównie na pracy z uwagą i koncentracją.

Uwaga „odpowiada za redukcję nadmiaru informacji, ponieważ system poznawczy może przetworzyć tylko ułamek tego, co potencjalnie jest mu dostępne, musi kontrolować procesy odbioru i przetwarzania informacji, aby uniknąć niebezpiecznych skutków przeładowania (J.Strelau , D.Doliński) Dla prawidłowego funkcjonowania uwagi ważne jest umiejętne nią sterowanie.

Opracowałam zestawy ćwiczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które dzięki ograniczeniu bodźców zewnętrznych i skupieniu na określonym zadaniu, często kojarzonym z zabawą wpłynie korzystnie na rozwój uwagi i poprawi tym samym stopień koncentracji, co będzie miało wpływ na rozwój umiejętności uczenia się.


W trakcie zajęć studenci poznają:

  1. W jaki sposób powinniśmy odżywiać nasz mózg?
  2. Dowiedzą się również, która półkula mózgowa jest u nich dominująca?
  3. Odkryją znaczenie pracy fal mózgowych?
  4. Jaki wpływ na naukę mają techniki relaksacji, wizualizacji, medytacji?
  5. Jak wprowadzić się w dobry nastrój przed nauką?
  6. Czym jest pamięć i jak funkcjonuje?
  7. Jak kierować własną pamięcią?


Ćwiczenia rozwijające pamięć, wyobraźnię polisensoryczną (wielozmysłową),myślenie skojarzeniowe, mnemotechniki.


Efektem pracy będzie:

  1. Znajomość i umiejętność stosowania technik pamięciowych.
  2. Zdolność wykorzystywania technik relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych.
  3. Zyskanie umiejętności kierowania własną pamięcią.


W trakcie treningu zarówno dzieci jak i dorośli pracują z wykorzystaniem różnych metod i technik w tym multimedialnych, które wpływają na atrakcyjność zajęć.

Możemy, zatem powiedzieć, że uczymy się uczyć, ponieważ „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość „ Peter Klein

Trening Uwagi odbywa się raz w tygodniu, trwa 55 minut.

Czas trwania 9 miesięcy- trening podstawowy obejmujący ćwiczenia relaksacyjne, poprawiające koncentrację uwagi, pojemność zapamiętywania, sposoby notowania Mapa myśli, metoda symboli, miejsca (Lokalizacja), łańcuszkowa. Istnieje możliwość rozszerzenia poznanych metod i ćwiczeń w kolejnym roku nauki.

Zajęcia przeprowadzane są w małych grupach 3-4 osobowych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć indywidualnych