Grafologia

Grafologia czyli psychologiczna analiza pisma – dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem (charakterem pisma) a cechami osobowościowymi. Grafologia jako technika projekcyjna ma swoje naukowe podstawy w psychologii ekspresji i wyrazu. 


Grafolodzy, badając pismo, biorą pod uwagę szereg czynników, m.in. nacisk pisma (ręki?), wielkość, szerokość i pochylenie pisma, odległości między literami, wyrazami i wersami, sposób wiązania liter, linearność pisma, stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma, rytm i jakość formy pisma. 


Analiza grafologiczna umożliwia poznanie istotnych cech naszego charakteru np. ambicje, kreatywność, równowagę wewnętrzną, umiejętność koncentracji, szybkie myślenie, wytrwałość, poziom motywacji, pewność siebie. Możemy również poznać nasze zadowolenie z życia seksualnego, niestabilność emocjonalną, ADHD u dzieci, depresje, choroby psychiczne ... Dlatego konsultacje grafologiczne dają często możliwość wnikliwego poznania samego siebie. Często próbki pisma są też wykorzystywane w procesach sądowniczych lub ocenach kandydata na dane stanowisko pracy. 


Jednym słowem grafologia daje nam wiele możliwości, a dzięki rozwojowi nauki - zwłaszcza psychologii i neurofizjologii - możemy dowiedzieć się, dlaczego istnieje związek między naszym pismem a charakterem. Wszystkimi naszymi ruchami kieruje pień mózgu, a jak wskazują neurofizjolodzy, to kora mózgowa jest miejscem powstawania świadomości czyli wszystkich cech , które nas określają. 


Zasady sporządzania próbki pisma:

  1. Próbkę pisma piszemy na czystej (gładkiej) kartce papieru formatu A4.
  2. Zapisujemy stroną tekstem na dowolny temat i podpisujemy się.
  3. Możemy dodać: wiek, płeć, zawód, wykształcenie, choroby mające wpływ na pismo, zaznaczamy leworęczność.
  4. Tekst piszemy dowolnym, ulubionym środkiem pisarskim.
  5. Próbkę piszemy w naturalnych warunkach, bez pośpiechu, na wygodnym podłożu, przy dobrym samopoczuciu.


Zapraszam w podróż w głąb siebie!