W mojej pracy kieruje się szacunkiem do życia, doświadczeń i potencjału innych ludzi.

Najważniejszą zasadą, jest dobro i rozwój klienta.

Nazywam się Izabela Polak jestem psychologiem społecznym, coachem, autoryzowanym trenerem, pedagogiem. 
W mojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w tych wszystkich dziedzinach, ponieważ często problem, z jakim przychodzi do mnie klient jest złożony i dotyka wiele sfer jego życia.
Evolutio - wszelki stopniowy rozwój, proces przeobrażeń, zmian…
Ta definicja zawarta w nazwie dała podstawę do działania, którego głównym celem jest rozwój klienta.
Prowadzę zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Zapraszam na coaching, psychoterapie, terapie pedagogiczną, trening koncentracji uwagi i pamięci, trening szybkiego czytania ze zrozumieniem- niezależnie od Twojego wieku jestem w stanie Ci pomóc!

Jestem absolwentką 

  • Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, gdzie uzyskałam Licencjat na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. 
  • Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, na Wydziale Edukacyjno- Filozoficzny. - Studiów Podyplomowych w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie na kierunku Psychologia społeczna.
  • Studiów Podyplomowych „Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
  • W roku 2011 otrzymałam status Autoryzowanego Trenera Szkoły Pamięci SPW. 
  • Licencjat Coacha wystawiony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Otwartego w Łodzi za zgodą Ministerstwa Oświaty w Łodzi.

W 2005 roku byłam współautorką publikacji „Profilaktyka porady praktyczne dla nauczycieli", gdzie został zamieszczony Program Profilaktyczny „Wygrać życie", wydawnictwo instytutu promocji nauczycieli Solidarność pod redakcją dr Krystyny Kmiecik-Baran.

Czas trwania indywidualnej sesji wynosi 55 minut.

Pierwszy kontakt odbywa się w formie konsultacji (od 1 do 3 spotkań), podczas których ustalany jest problem oraz cele i formy ewentualnej pracy.

Dostępne są następujące formy współpracy: terapia, coaching, trening indywidualny lub grupowy.

Jeśli będę w stanie pomóc w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a klient będzie mieć wolę i gotowość pracy ze mną, to wówczas określam długość i częstotliwość spotkań, metody pracy oraz koszt.

Czas pracy jest dobrany indywidualnie do potrzeb klienta, najczęściej jest to jedno czasem dwa spotkania w tygodniu. Możliwy jest też kontakt za pomocą Skype, e-maila lub telefonu.

W przypadku spóźnienia, klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.

Jeśli sesja nie została odwołana z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, podlega pełnej opłacie.

Działa to również w drugą stronę, – jeśli ja odwołam sesję z mniejszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem, za następną sesję nie jest pobierana opłata.

W gabinecie obowiązuje całkowita dyskrecja i anonimowość. Informacje dotyczące klienta oraz terminów spotkań, nie są udzielane nikomu, poza osobami, które sam klient pisemnie upoważni podczas wizyty.

Psychoterapia

Psychoterapia , to innymi słowy, metoda leczenia  zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to poprzez kontakt z psychoterapeutą. 

Coaching

Life coach posiada wiedzę i doświadczenie, aby każdy mógł dokonać zmiany w swoim życiu. Jeśli uważasz, że jesteś gotowy i chciałbyś coś zmienić to ten rodzaj coachingu jest dla Ciebie.

Coaching zdrowego stylu życia

Styl życia oraz sposób, w jaki się odżywiamy w dużej mierze wpływają na nasze samopoczucie, stan zdrowia, wygląd, poziom naszej energii oraz na naszą efektywność życiową.

Koncentracja i pamięć

Człowiek uczy się przez całe swoje życie… uczymy się mowy, pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia, wnioskowania, odpowiedniego zachowania, dokonywania wyborów.

Szybkie czytanie

Szybkie czytanie jest jedną z metod czytania, która dzięki zastosowaniu prostych lub nieco bardziej skomplikowanych technik oraz zestawów ćwiczeń, umożliwia zwiększenie szybkości czytania.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych.

Facebook
Skype